Αγουρόλαδο ανωτέρας κατηγορίας προερχόμενο από ελαιόκαρπο μηνός Οκτώβριου.