Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

Ποικιλία Κορωνεϊκη - ΑΘΗΝΟΕΛΙΑ

Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους. 

 

Διατίθεται στις εξής συσκευασίες:

  • 0,25 L
  • 0,5 L
  • 0,75 L 
  • 1 L