Η τυποποίηση των προϊόντων μας γίνεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Γαρδίκι Θεσπρωτίας.

Οι χώροι αποθήκευσης και επεξεργασίας του ελαιολάδου της εταιρείας μας, είναι δεξαμενές κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα που πληρούν πιστοποιημένα τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

Σκοπός μας είναι η εξασφάλιση των ιδανικών συνθηκών προφύλαξης και συντήρησης του ελαιολάδου ώστε να παραμείνουν αναλλοίωτα τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά.